Accessibility

Accessibility

Datganiad hygyrchedd

Rydym wedi gwneud ein gorau glas i sicrhau bod y safle hwn yn hygyrch i bawb ac wedi anelu at sicrhau ei fod yn glynu wrth y canllawiau canlynol:

 • HTML5
 • TEST
 • CSS 3.0
 • WCAG 2.0, AA

Er mwyn dilysu ein cod, rydym wedi defnyddio 'Total Validator'.

Total Validator

Adnodd dilysu gwefan yw ‘Total validator Pro’, sy'n cwmpasu dilysrwydd a hygyrchedd system marcio i fyny'r wefan a'r cod arddull (CSS). Fe'i diweddarir yn rheolaidd, gan sicrhau ei fod bob amser yn bodloni'r manylebau diweddaraf.

 Rhydd y canlynol:

 • System dilysu marcio i fyny sy'n dilysu yn erbyn manylebau W3C ar gyfer HTML5.
 • Dilysu hygyrchedd yn erbyn  WCAG (2.0), i safon AA.
 • Dilysu CSS yn erbyn  Safonau W3C (Lefel 3).

Bysellau Mynediad

Er mwyn eich helpu i ddefnyddio'r safle sefydlwyd bysellau mynediad ar gyfer pob prif ddolen a gellir eu defnyddio'n hawdd drwy'r bysellau isod.

H = Dychwelyd i'r Hafan. S = Osgoi'r gwe-lywio a mynd yn syth i'r cynnwys. K = Mynd i'r dudalen sy'n diffinio bysellau mynediad.

Os nad ydych yn gwybod sut i ddefnyddio bysell mynediad dilynwch y cyfarwyddiadau isod:-

Porwyr ar gyfer Cyfrifiaduron Personol

 • Firefox 2+: Pwyswch y bysellau ALT a SHIFT ac yna rif y bysell mynediad.
 • Safari: Pwyswch y bysell ALT ac yna rif y bysell mynediad
 • Chrome: Pwyswch y bysell ALT ac yna rif y bysell mynediad
 • Opera 9+: Pwyswch y bysellau SHIFT ac ESC a bydd y rhestr o fysellau mynediad yn ymddangos.
 • Internet Explorer 5+: Pwyswch y bysell ALT, pwyswch y bysell mynediad, ac yna eu rhyddhau a phwyso ENTER

Porwyr ar gyfer Mac

 • Firefox: Pwyswch y bysellau CTRL ac OPTION ac yna rif y bysell mynediad
 • Safari: Pwyswch y bysellau CTRL ac OPTION ac yna rif y bysell mynediad
 • Chrome: Pwyswch y bysellau CTRL ac OPTION ac yna rif y bysell mynediad
 • Opera 9+: Pwyswch y bysellau SHIFT ac ESC a bydd y rhestr o fysellau mynediad yn ymddangos.

We have made every effort to ensure this site is accessible to all. We have aimed to make this site adhere to the following guidelines:

 • HTML5
 • CSS 3.0
 • WCAG 2.0, AA

In order to validate our code, we have used Total Validator.

Total Validator

‘Total validator Pro’ is website validation tool, covering both validity and accessibility of website mark-up and styling code (CSS). Kept right up to date via live updates, ensuring it always tests against the latest specifications.

 It provides:

 • A mark-up validation tool that validates against W3C specifications for HTML5.
 • Accessibility validation against  WCAG (2.0), to AA standard.
 • CSS validation against W3C Standards (Level 3).

Access Keys

As a way of assisting you around the site access keys have been setup on all major links and can easily be activated by using the keys below.

H = Go Home.
S = Skip past the navigation and go straight to the content.
K = Go to the accesskey definitions page.

If you do not know how to use an access key follow the instructions below:-

Browsers for PCs

 • Firefox 2+: Hold down the ALT and SHIFT keys and then press the number of the access key
 • Safari: Hold down the ALT key and press the number of the access key
 • Chrome: Hold down the ALT key and press the number of the access key
 • Opera 9+: Hold SHIFT and the ESC key and the list of access keys will appear.
 • Internet Explorer 5+: Hold down the ALT key, press the access key, release all and press ENTER

Browsers for Macs

 • Firefox: Hold down the CTRL and OPTION keys, press the number of the access key
 • Safari: Hold down the CTRL and OPTION keys, press the number of the access key
 • Chrome: Hold down the CTRL and OPTION keys, press the number of the access key
 • Opera 9+: Hold SHIFT and the ESC key and the list of access keys will appear.

Thanks for visiting Go Construct!

Do you feel more inspired about working in construction?

Very Not At All

Congratulations!

You’re one step closer to a career in construction

Close
Web design by S8080