Ysbrydoli Adeiladu

Ysbrydoli Adeiladu

Inspiring Construction

Mae Ysbrydoli Adeiladu yn ymgyrch ar y cyd gan Build UK a CITB i roi'r wybodaeth, yr adnoddau a'r cyngor sydd eu hangen arnoch er mwyn ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf i ymuno â'r diwydiant adeiladu.

Ar y dudalen hon gallwch ddysgu rhagor am Drysau Agored, Gwasanaeth Paru a chynllun Llysgenhadon Ewch Am Adeiladu, y cwrs Pont i'r Diwydiant Adeiladu arloesol yn ogystal â dysgu am rai o'r adnoddau gwych ar Am Adeiladu.Dyddiadau ar gyfer eich dyddiadur

25 Medi 2017 – Lansio'r ymgyrch

Bydd Prif Weithredwr Build UK, Suzannah Nichol, yn lansio'r ymgyrch yng Ngholeg St Edmund yn Ware i gynulleidfa a ragwelir o 600 o bobl ifanc. Darllenwch am y lansiad

26 Medi 2017 - Lansio ymgyrch Ysbrydoli Adeiladu yn yr Alban

Bydd Rheolwr Partneriaeth yr Alban CITB, Michael Lennox, yn cychwyn yr ymgyrch yn yr Alban yn Academi Milburn yn Inverness

29 Medi 2017 - Cyflwyniad Ysbrydoli Adeiladu

Bydd Cyfarwyddwr Cysylltiadau Diwydiant CITB, Mark Noonan, yn siarad â chynulleidfa o fwy na 300 o bobl ifanc yn Academi Neale-Wade yn March, Swydd Gaergrawnt

12 Hydref 2017 - Lansio ymgyrch Ysbrydoli Adeiladu yng Nghymru

Bydd Cyfarwyddwr Partneriaethau Cymru CITB, Mark Bodger, yn trafod yr ymgyrch gydag aelodau Build UK a'r diwydiant ehangach yn sioe SkillsCymru yng Nghaerdydd


Dysgwch sut brofiad yw gweithio yn y diwydiant adeiladu

Diwrnod ym mywyd

 

Day in the life example

 

Straeon am fywyd go iawn gan bobl yn y diwydiant adeiladu. Dysgwch sut brofiad yw gweithio yn y diwydiant adeiladu.

DYSGWCH AM FYWYD YN Y DIWYDIANT ADEILADU

Rolau yn y diwydiant adeiladu

Roles in construction graphic

Hoffech chi reoli prosiect? Dylunio adeilad? Dysgu crefft? Gweithio yn yr awyr agored? Bod yn rhan o dîm?

DYSGWCH AM Y ROLAU NIFERUS YN Y DIWYDIANT ADEILADU

Porwr gyrfaoedd

Careers explorer

P'un a wnaethoch chi adael yr ysgol yn 16 neu fynd ymlaen i addysg uwch, mae gan y diwydiant adeiladu rywbeth ar eich cyfer

PORWCH Y GYRFAOEDD AMRYWIOL YN Y DIWYDIANT ADEILADU
Dyma'r diwydiant gorau i fod ynddo yn bendant! Rydych ar y safle, felly ni chewch eich cau mewn swyddfa drwy'r dydd.

MYRNA AYOUBI - RHEOLWR DYLUNIO CYNORTHWYOL

  • Mae Ysbrydoli Adeiladu yn ymgyrch ar y cyd gan Build UK a CITB

Diolch am ymweld ag Am Adeiladu!

Ydych chi wedi eich ysbrydoli i weithio yn y diwydiant adeiladu?

Iawn Dim o gwbl

Llongyfarchiadau!

Rydych gam yn agosach at yrfa mewn adeiladu.

Cau
Dyluniwyd y wefan gan S8080