PARATOWCH AR GYFER ADEILADU SGILIAU 2018

Paratowch ar gyfer Adeiladu Sgiliau 2018

SkillBuild [Adeiladu Sgiliau] yw'r gystadleuaeth aml-fasnach fwyaf yn y DU ar gyfer hyfforddeion a phrentisiaid adeiladu. Mae cystadleuaeth 2018 yn dechrau cymryd ceisiadau ym mis Mawrth.

Beth yw SkillBuild?

Y gystadleuaeth sgiliau adeiladu blaenllaw yn y DU, mae SkillBuild yn cynnwys 10 galwedigaeth grefft:

  • Bricio
  • Gwaith Coed
  • Gwneud Dodrefn
  • Saernïaeth
  • Peintio ac Addurnio
  • Plastro
  • Plastro a Systemau Waliau Sych
  • Llechi a Theils To
  • Gwaith Maen
  • Teilsio Wal a Llawr

 

SkillBuild competitor

Cystadlaethau Rhagbrofol Rhanbarthol

Yn ystod y gwanwyn a'r haf, cynhelir Rowndiau Rhagbrofol Rhanbarthol ledled Lloegr, yr Alban, Cymru a Gogledd Iwerddon, er mwyn penderfynu pwy fydd yn cymryd rhan yn y Rownd Derfynol Genedlaethol ar gyfer y DU ym mis Tachwedd.

Ar gyfer cystadleuwyr sy'n cymryd rhan yn y cystadlaethau Uwch, mae'r canlyniadau o bob un o'r rowndiau'n cael eu cyfuno, a gwahoddir y cystadleuwyr â'r sgôr uchaf yn gyffredinol i gymryd rhan yn Rownd Derfynol Genedlaethol y DU.

Yn awr, gallwn ni gyhoeddi y bydd y Rowndiau Rhagbrofol Rhanbarthol yn cael eu cynnal yn y lleoliadau dilynol:

Dydd Gwener 23 Mawrth - Coleg Rhanbarthol y Gogledd-orllewin (Campws Limavady), Gogledd Iwerddon *

Dydd Iau 26 Ebrill - Coleg Newcastle (Campws Rye Hill), Gogledd-ddwyrain Lloegr

Dydd Iau 3 Mai - Coleg Dinas Lerpwl (Vauxhall Road), Gogledd-orllewin Lloegr

Dydd Mercher 9 Mai - Coleg Caerfaddon (Campws Dyffryn Somer), De Orllewin Lloegr

Dydd Iau 10 Mai - NCC Canolbarth Lloegr (Lifford Lane), Canolbarth Lloegr

Dydd Iau 17 Mai - Coleg De a Dinas Birmingham (Campws Greenesley Green), Canolbarth Lloegr

Dydd Gwener 18 Mai - Coleg Bolton (Campws Deane Road), Gogledd-orllewin Lloegr

Dydd Mawrth 22 Mai - Coleg Dinas Glasgow (Campws y Ddinas), yr Alban

Dydd Iau 24 Mai - Coleg Dyffryn Forth (Drip Road), Yr Alban

Dydd Iau 7 Mehefin - Coleg Adeiladu Leeds (Campws Hunslet), Gogledd Lloegr

Dydd Iau 7 Mehefin - Ealing, Hammersmith a Choleg Gorllewin Llundain (Gunnersbury Lane), Llundain

Dydd Iau 14 Mehefin - Coleg De Dyfnaint (Vantage Point), De-orllewin Lloegr

Dydd Mawrth 19 Mehefin - Coleg Easton ac Otley (Campws Otley), y Dwyrain Lloegr

Dydd Iau 21 Mehefin - Coleg Caerefrog (Sim Balk Lane), Gogledd Lloegr

Dydd Mawrth 26 Mehefin - MET Brighton (Campws y Dwyrain), De-ddwyrain Lloegr

Dydd Iau 28 Mehefin - Coleg Caerlŷr (Campws Freeman's Park), Canolbarth Lloegr

Dydd Mercher 4 Gorffennaf - NCC Erith (Manor Road), Llundain

Dydd Iau 5 Gorffennaf - Coleg Sir Gar (Rhydaman), Cymru*

*Mynediad cyfyngedig i'r gystadleuaeth - (cysylltwch â skillbuild@citb.co.uk i gael rhagor o wybodaeth)

Bydd cofrestru i gystadlu yn agor am 9am ar ddydd Iau, 1 Mawrth 2018.

Cyflenwir SkillBuild gan Fwrdd Hyfforddi'r Diwydiant Adeiladu (CITB) ac mae manylion ynghylch sut i fynd i gystadlu ar y wefan CITB.

Dysgwch rhagor ar y wefan CITB


Diolch am ymweld ag Am Adeiladu!

Ydych chi wedi eich ysbrydoli i weithio yn y diwydiant adeiladu?

Iawn Dim o gwbl

Llongyfarchiadau!

Rydych gam yn agosach at yrfa mewn adeiladu.

Cau
Dyluniwyd y wefan gan S8080