Ffeithiau diddorol am faint

Ffeithiau diddorol am faint

Ffeithiau diddorol – Maint. A wyddech chi...?  1. Os caiff ei gymeradwyo, y morlyn llanw arfaethedig yn Aber Afon Hafren fydd yr argae mwyaf yn y byd, gan ddisodli’r mwyaf yn y byd ar hyn o bryd, sef Argae’r Tri Cheunant yn Tsieina.  2. Yr argae mwyaf yn y DU yw Argae Llyn Brianne yn Ne Cymru. Mae’n 300 troedfedd o uchder ac yn dal 62 miliwn o dunelli o ddŵr yn ôl.  3. Y Shard yw’r adeilad talaf yn Ewrop, ac mae’n cynnwys 11,000 o baneli gwydr.  4. Mae caffi uchaf y DU, sef Hafod Eryri, ar gopa’r Wyddfa – caffi 3,560 troedfedd o uchder.  5. Ar hyn o bryd, rheilffordd danddaearol newydd Llundain, Crossrail, yw’r prosiect adeiladu mwyaf yn Ewrop.  6. Mae’r tŷ lleiaf ym Mhrydain Fawr yng Nghonwy. Mae’n 3 metr o uchder ac 1.8 metr sgwâr yw arwynebedd y llawr.  7. Mae’r warws mwyaf ym Mhrydain (a’r mwyaf ond dau yn y byd) ym Mryste. Gydag arwynebedd llawr o 80,000m2, gallai gynnwys 14,000 o fysiau deulawr.  8. Y strwythur mwyaf erioed a adeiladwyd o ‘Mechano’ yw pont 96 troedfedd o hyd sy’n ymestyn dros Afon Lagan ym Melffast. Fe’i hadeiladwyd gan grŵp o fyfyrwyr peirianneg ym Mhrifysgol Queen’s ac mae’n cynnwys 11,000 o ddarnau Mechano.

Diolch am ymweld ag Am Adeiladu!

Ydych chi wedi eich ysbrydoli i weithio yn y diwydiant adeiladu?

Iawn Dim o gwbl

Llongyfarchiadau!

Rydych gam yn agosach at yrfa mewn adeiladu.

Cau
Dyluniwyd y wefan gan S8080