Amrywiaeth yn y Diwydiant Adeiladu

Amrywiaeth yn y Diwydiant Adeiladu

Mae camdybiaeth o hyd bod y diwydiant adeiladu'n 'hen ffasiwn' iawn. Y tu ôl i'r nifer o gamdybiaethau, mae cymaint o unigolion dawnus, amrywiol a medrus sy'n dymuno eu dymchwel. Darganfyddwch eu straeon a sut y gallwch chi wneud gwahaniaeth.

Diolch am ymweld ag Am Adeiladu!

Ydych chi wedi eich ysbrydoli i weithio yn y diwydiant adeiladu?

Iawn Dim o gwbl

Llongyfarchiadau!

Rydych gam yn agosach at yrfa mewn adeiladu.

Cau
Dyluniwyd y wefan gan S8080